Prva plaća obračunata prema KU – obračunata pogrešno

Prva plaća obračunata prema KU – obračunata pogrešno

Poštovani članovi sindikata koji djeluju u sklopu Studentskog centra u Zagrebu,

 

Plaća za siječanj 2017. godine, koja je isplaćena u veljači 2017. godine, morala se obračunati sukladno potpisanom, odnosno, važećem Kolektivnom ugovoru za Studentski centar u Zagrebu.

 

Članak 44., stavak 3. Kolektivnog ugovora, koji regulira dodatke na osnovnu plaću glasi:

 

(1)        Osnovna plaća radnika uvećava se:

–          za otežane uvjete rada ——————–            10 %

–          za smjenski rad —————————-              5  %

–          za rad u programskom radnom   ——-           5  %

–          za noćni rad——————————–                30 %

–          za prekovremeni rad ———————               50 %

–          za rad nedjeljom————————–                35 %

–          za dvokratni rad ————————–                15 %

–          za rad u dane blagdana i u

           neradne dane utvrđene zakonom ————      50 %

 

      Dodaci iz stavka 3. ovog članka međusobno se ne isključuju.

 

Prema Pravilniku o plaćama i drugim primanjima radnika Studentskog centra u Zagrebu, koji je Odlukom Sanacijskog upravitelja od 16.01.2017. o primjeni odredbi Kolektivnog ugovora za Studentski centar u Zagrebu na sve radnike stavljen van snage, članak 7.

koji je regulirao dodatke na osnovnu plaću, glasio je:

 

Osnovna plaća radnika određena člankom 7. ovog pravilnika uvećava se:

 

–          za otežane uvjete rada                                                                             10%

–          za rad u drugoj smjeni                                                                            10%

–          za noćni rad                                                                                               30%

–          za prekovremeni rad                                                                                  50%

–          za rad nedjeljom                                                                                        35%

–          za dvokratni rad                                                                                         15%

–          za rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene Zakonom                      50%

 

           Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

 

Da pojasnimo, prema članku 7. Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika Studentskog centra u Zagrebu  dodatak od 10% odnosio se isključivo na rad u drugoj smjeni, dok se prema članku 44, stavku 3, alinejama 2 i 3 Kolektivnog ugovora, dodatak od 5% odnosi na ukupan broj odrađenih sati radnika u smjenskom režimu rada

 

Prema informacijama do kojih su Sindikati došli, sanacijski upravitelj Mirko Bošnjak je, samovoljno i proizvoljno tumačeći članak 44. stavak 3., odlučio da se naknada od 5% isplati isključivo na sate odrađene u drugoj smjeni, čime je smanjio plaće radnika za 2,5%.

Očigledna je intencija sanacijskog upravitelja Mirka Bošnjaka, da ovakvim postupcima sa jedne strane materijalno ošteti radnike a sa druge strane da za štetu optuži Sindikate .

Kako je ovakvo kršenje Kolektivnog ugovora utuživo, pozivamo sve oštećene članove Sindikata koji djeluju u  Studentskom centru u Zagrebu da sačuvaju svoje platne liste kao dokaz za tužbu, koju Sindikati pripremaju.

Također, Sindikati će pružiti svu tehničku potporu svojim članovima prilikom utuživanja Studentskog centra u Zagrebu.

Ostavite komentar

Web dizajn i hosting Novi Web studio